NIEUWSBRIEVEN

 Privacybericht
Wij weten dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en de bezoekers van deze website van essentieel belang is. U mag er op rekenen dat de gegevens die u ons verzonden heeft met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden, en niet worden doorgegeven aan derden. Zij worden in onze gegevensbestanden bewaard en u kunt uw gegevens opvragen, laten aanpassen of laten verwijderen indien u dat wenst.